Skip to the content

Polityka prywatności i wykorzystywania ciasteczek

Polityka prywatności i wykorzystywania ciasteczek firmy Faber Halbertsma Groep B.V

Dane poufne lub dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem strony www.ipp-pooling.com. Firma Faber Halbertsma Groep B.V. i/lub jej jednostki stowarzyszone zdają sobie sprawę, iż ostrożne postępowanie z danymi osobowymi jest bardzo ważne. W związku z powyższym dane osobowe przetwarzamy w sposób ostrożny i bezpieczny.

Należy pamiętać: aplikując o pracę za pośrednictwem naszej strony, dane osobowe są często przetwarzane za pośrednictwem narzędzia Tool2Match. W takim przypadku zastosowanie ma inna polityka prywatności, która dostępna jest na stronie: https://faberhalbertsmagroup.tool2match.nl/legal/privacy-policy

"Ta Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies nie ma zastosowania do różnych okienek logowania dostępnych na tej stronie. Podczas przetwarzania stosujemy się do wymogów przepisów w zakresie ochrony danych. Oznacza to, przykładowo, że:"

  • jasno określamy, w jakim celu przetwarzamy dane osobowe; Realizujemy to za pośrednictwem polityki prywatności;
  • ograniczamy gromadzenie danych osobowych do danych, które są nam potrzebne do celów zgodnych z prawem;
  • najpierw pytamy o Państwa wyraźną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeśli Państwa zgoda jest wymagana;
  • podejmujemy odpowiednie środki mające na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych, a także wymagamy tego od innych stron, które przetwarzają Państwa dane, zgodnie z naszymi instrukcjami;
  • szanujemy Państwa prawo do przekazywania swoich danych osobowych na Państwa prośbę oraz do ich skorygowania lub usunięcia.

International Pallet Pool B.V. jest stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych (administrator danych). W niniejszej polityce prywatności objaśniamy, które dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy, i w jakim celu. Zalecamy, aby się z nią dokładnie zapoznać.

Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookie zmieniono 6 czerwca 2017 r.

Wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy poniższe dane, które można przesłać za pośrednictwem naszej strony:

  • adres e-mail;
  • Pozostałe dane, takie jak Państwa zapytania, które są wprowadzane w formularzu kontaktowym.

"Wykorzystujemy te dane, aby informować Państwa o naszych produktach i usługach, i aby móc odpowiedzieć na dowolne Państwa pytania. W tym wypadku wymagane jest podanie adresu e-mail. "

Reklama

Prócz informacji zamieszczanych na naszych stronach możemy informować Państwa o naszych produktach i usługach za pośrednictwem poczty e-mail. Dokonujemy tego za pośrednictwem naszego biuletynu. Wykorzystujemy go, aby informować zainteresowane strony o naszych produktach i/lub usługach. Biuletyn zawiera link, za pośrednictwem którego można zrezygnować z subskrypcji. Państwa adres e-mail jest dodawany do naszej listy subskrybentów za Państwa wyraźną zgodą.

Przechowujemy Państwa adres e-mail tak długo, jak długo pozostają Państwo subskrybentem naszego biuletynu lub przez czas, który jest konieczny, aby opowiedzieć na Państwa pytania. Jeśli zadali Państwo pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, przechowujemy Państwa informacje przez 3 miesiące po odpowiedzeniu na Państwa pytania, aby móc doradzić Państwu w jak najlepszy sposób po otrzymaniu kolejnych pytań.

Google Analytics

Wykorzystujemy pliki cookies Google Analytics, aby móc śledzić, w jaki sposób odwiedzana jest nasza strona. Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z Google, aby ustalić w jaki sposób przetwarzane są dane. Ponadto nie udzieliliśmy zgody firmie Google na wykorzystywanie danych Analytics przez inne usługi, a adresy IP są anonimizowane.

Remarketing dynamiczny Google

Nazwy: utma, utmb, utmc, utmv i utmz

Zastosowanie: Śledzenie i remarketing. Ten plik cookie (zamieszczony przez skrypt) jest wykorzystywany do gromadzenia informacji w celach reklamowych, czyli drążenie danych związanych z anonimową kampanią reklamową oraz gromadzenie anonimowych danych. W odniesieniu do ostatniego zagadnienia, dotyczy to zestawienia krajów/języków razem z wyszukiwanym produktem w celu wyświetlenia odpowiedniej reklamy w danym języku dla klienta na zewnętrznych stronach internetowych. Mamy tu do czynienia w szczególności z reklamami tekstowymi za pośrednictwem sieci reklamowej Google (GDN).

Udostępnianie: Google nie udostępnia danych anonimowych osobom trzecim. Prosimy o zapoznanie się również z Polityką prywatności Google.

Bezpieczeństwo

Rozumie się samo przez się, iż postępujemy z Państwa danymi osobowymi bardzo ostrożnie. Nieodłączną częścią tego jest odpowiednie zabezpieczenie danych.

Podejmujemy poniższe kroki w zakresie zabezpieczenia danych, aby ograniczyć niewłaściwe wykorzystanie oraz nieuprawniony dostęp do danych osobowych:

  • Strona ipp-pooling.com is jest zabezpieczona za pomocą certyfikatu SSL;
  • Dane przesyłane za pośrednictwem naszej strony są kodowane.

Witryny stron trzecich

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do witryn stron trzecich połączonych z niniejszą stroną za pośrednictwem linków. Nie możemy gwarantować, iż te strony trzecie będą postępować z Państwa danymi osobowymi w sposób pewny i bezpieczny. Zalecamy, aby zapoznać się z polityką prywatności tych witryn przed skorzystaniem z nich.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zaleca się aby regularnie zapoznawać się z niniejszą polityką prywatności, aby uzyskiwać informacje na temat tych zmianach.

Sprawdzanie i zmiany w Państwa danych

Mogą Państwo zawsze skontaktować się nami w sprawie niniejszej polityki prywatności lub w przypadku zapytań w sprawie sprawdzenia i zmian (lub usunięcia) w Państwa danych osobowych pisząc na poniżej podany adres. Można również skontaktować się z nami, jeśli nie chcą Państwo abyśmy przetwarzali Państwa dane, lub jeśli chcą Państwo pobrać dane i przekazać je innej organizacji.

Skargi

Mają Państwo prawo do złożenia skargi w kompetentnym organie nadzoru, jeśli uważają Państwo, iż nie stosujemy się do zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe

International Pallet Pool B.V.
Het Schakelplein 14-16
5651 GR Eindhoven
Holandia
info@ipp-pooling.com
+31(0)40 266 2110