Odzysk palet

Jak wspierać zrównoważony rozwój i odporność łańcucha dostaw?! Zwrot palet ma kluczowe znaczenie dla odporności, wydajności i zrównoważonego zasobu palet o dobrej dostępności. Zadbaj z nami o to, by palety były zwracane do obiegu natychmiast po ich rozładunku.

Landingpage Pallet Recovery

Zrównoważony i wydajny system wynajmu palet, z odpowiednią ilością nośników ładunku jest w interesie wszystkich zaangażowanych stron - od klienta i sieci handlowych po firmę poolingową. Sukces zależy od tego, czy palety pozostają w naszej sieci i są wykorzystywane w optymalny sposób. Kiedy palety stają się niedostępne, efektywność i zrównoważoność systemu poolingowego są zagrożone.

IPP apeluje do wszystkich klientów, sieci handlowych i innych interesariuszy zaangażowanych w nasz system poolingowy, aby upewnili się, że palety IPP są zwracane jak najszybciej po rozładunku. W ten sposób możemy zagwarantować najbardziej wydajny i zrównoważony system poolingowy, z którego korzyści odnoszą wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw.

W naszej serii eksperckiej dotyczącej odzysku palet możesz dowiedzieć się więcej jak aktywnie przyczynić się do zrównoważonego i wydajnego obiegu palet.

 

 

Zasady skutecznego odzysku palet

Dyrektor ds. Poolingu IPP w Europie, Mark Hulland, wyjaśnia, dlaczego odzyskiwanie palet jest istotne dla sprawnego funkcjonowania  łańcucha dostaw, oraz co nasi klienci i sieci handlowe mogą zrobić, aby wesprzeć nas w tym procesie.

Mark Hulland

Jak rozpoznać paletę poolingową?

W łańcuchach dostaw obok palet poolingowych używane są również palety Euro i palety jednorazowe. Różnią się między sobą np. własnością i wartością. Ważne jest, aby poznać i zrozumieć te różnice. Nasz kolega z działu operacyjnego, Tim Vanderheyden, wyjaśnia różne rodzaje systemów paletowych i tłumaczy jak je rozpoznać.

Tim And Pallets

Dlaczego szybki zwrot palet jest ważny dla naszych klientów?

Bieze Food Group jest jednym z klientów IPP. Patrick van de Kraats, który jest koordynatorem pakowania i  wyjaśni, dlaczego odzyskiwanie palet jest ważne również z perspektywy klienta.

230425 Ipp 00059 Svs

W jaki sposób nasz zespół zarządza szybkim zwrotem palet?

Dbałość o to, aby palety IPP były zwracane od razu po użyciu, należy do zadań naszych kolegów i koleżanek w IPP. Julia Halbach pracuje w zespole obsługi klienta IPP Pooling w Niemczech i w tym wideo opowie jak zarządzamy procesem odzyskiwania palet we współpracy z naszymi klientami.

230425 Ipp 00695 Svs
;